Stock code:300717     Email   

>
Domestic Support
Page view:

Jiangsu Huaxin New Material Co.,Ltd.

No. 189, Daqiao East Road, Xinyi City, Jiangsu

Province, China 

Post Code:221400

Tel: +86 516 88960789 / 81639933

Fax: +86 516 88683000

Website:www.huaxinchina.cc

E-mail:xiaoshou@huaxinchina.cc

SERVICES