Stock code:300717     Email   

>
HQ Support
Page view:

Jiangsu Huaxin New Material Co.,Ltd.

No. 189, Daqiao East Road, Xinyi City, Jiangsu

Province, China 

Post Code: 221400

Tel: +86 516 88681868

Fax: +86 516 88682389

Website:www.huaxinchina.cc

E-mail:huaxin@huaxinchina.cc

SERVICES